Seminarium 9 mars; Uppkopplade och självkörande - Hur ska framtidens bilar parkera?

Välkommen till ett seminarium torsdagen den 9 mars med fokus på parkering och bilens plats i storstäderna i framtiden. Detta är det andra i en serie om hur framtiden med uppkopplade och automatiserade bilar kan komma att se ut.

Med en ökande befolkning kommer det att behövas mer av yteffektiv parkering i storstäderna, antingen under jord eller i höga byggnader. Det blir då möjligt att på allvar reducera långtidsparkering på de gator som behöver plats till annat. Uppkopplade och självkörande bilar kan bli en drivande faktor för detta. Samtidigt behövs någon som betalar för de nya lösningar som vi vill ha på plats. Sverige ligger redan högst i jämförelse mellan kostnader för boendeparkering i olika länder.

- Hur ser det ut med projektering och planering av nya lösningar?
- Hur kan självkörande och självparkerande bilar påverka parkeringsbehovet framöver?
- Kommer städerna att kunna kombinera bilfritt centrum med god biltillgänglighet?
- Hur ser efterfrågan och betalningsviljan för parkering ut?

Medverkande:
Johan Nyhus, Ordförande (S) i Trafiknämnden, Göteborgs stad; Anna König Jerlmyr, Oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad; Roger Pyddoke, Forskare Transportekonomi, VTI; Stefan Gustavsson, Näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren; Magnus Höglund, Sverigechef, Q-park; Fredrik Söderholm, Vice VD, Stockholm Parkering; Jessica Alenius, Vice VD BIL Sweden.

När: Torsdagen den 9 mars kl. 13:00 - 15:00 (inklusive fika)
Plats: Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm

Anmäl dig här

För mer information kontakta Dan Jormvik, dan.jormvik@bilsweden.se, 070-559 77 07