Välkommen till seminariet: På väg mot självkörande fordon

Torsdagen den 11 maj bjuder BIL Sweden in till ett seminarium om utvecklingen mot självkörande fordon. Seminariet är det tredje i en serie om framtidens uppkopplade och automatiserade fordon. Vi har bjudit in en rad intressanta personer för att diskutera framtidens fordon och de förutsättningar som behövs för en lyckad introduktion. Seminariet äger rum i Näringslivets Hus i Stockholm kl. 13:00 – 16:30.

På seminariet tar vi bland annat upp hur långt fordonsindustrin kommit samt visar på goda exempel. Vi går även in på vad som krävs när det gäller infrastruktur, lagstiftning mm. för att självkörande fordon ska bli verklighet.  

Några av frågeställningarna som kommer att diskuteras:
- Vad menas med ett självkörande fordon?
- Finns redan självkörande fordon eller när kommer de?
- Vad krävs det för infrastruktur och lagstiftning för dessa fordon?
- Hur sker lagstiftningsarbetet internationellt och i Sverige?
- Vad har utredningen om självkörande fordon kommit fram till så här långt?

Medverkar gör: Jonas Bjelfvenstam utredare för utredningen ”Självkörande fordon på väg” och tf GD för Transportstyrelsen, Mattias Sandström jurist på Datainspektionen, Catrin Tidström kansliråd på Näringsdepartementet, Hamid Zarghampour chefsstrateg på Trafikverket, Simon Moritz ITS Road på Ericsson, Marcel Kroeze vd på Nobina Technology, samt representanter från Transportstyrelsen och fordonstillverkarna.

För anmälan klicka här

Tid: Torsdagen den 11 maj kl. 13:00 – 16:30 (inklusive fika)
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm 

Välkommen!
För mer information kontakta Anders Norén, anders.noren@bilsweden.se 076-145 00 47