Vässa miljözonsförslaget!

Transportstyrelsen föreslår nya miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter. Dagens bestämmelser om miljözoner föreslås utökas till att även gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.

BIL Sweden föreslog redan 2015 att städerna skulle skärpa miljölagstiftningen. Exempelvis föreslog vi att Gamla stan i Stockholm eller andra mindre avgränsade områden skulle göras om till helt utsläppsfria zoner, i de städer som bevisligen har problem med dålig luftkvalitet orsakat av trafiken.

Transportstyrelsen föreslår två miljözoner. BIL Sweden anser att man kan få samma goda resultat genom att endast ha en mindre avgränsad zon som premierar utsläppsfria bilar. Orsaken är de utsläppskrav på alla nya bilar som nu införs i år. De är så pass skarpa att de ger önskad effekt över tid. Ju snabbare fordonsflottan i sin helhet förnyas, desto snabbare förbättras även stadsluften. Därför bör miljözoner framöver främst användas som en stimulans för utsläppsfri teknik.

- Det finns en risk att alltför stora områden som omfattas av miljözoner kan få negativa samhällsekonomiska konsekvenser. En mindre avgränsad zon kommer att ge en god spill-over-effekt på hela staden utan att vara förenat med samma tvingande kostnader för den privata bilisten, varutransportören eller för hantverkaren, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.

-Utsläppsfria fordon finns redan idag och dessa bör premieras på olika sätt, till exempel genom möjlighet till utsläppsfri zon. Transportstyrelsen föreslår dock att endast el- och vätgasfordon ska få möjlighet att köra i den innersta zonen. Vi anser att alla tekniska lösningar som klarar utsläppsfritt, även laddhybrider, ska kunna tillåtas passera miljözonen, fortsätter Bertil Moldén.

-Även implementeringen av de gällande reglerna för tunga fordon bör ses över. Efterlevnaden och tillsynen skulle kunna vara mycket bättre. Till exempel säljs utrustning som sätter avgasreningen ur spel helt fritt av icke auktoriserade aktörer på eftermarknaden, trots att den är olaglig att använda. Myndigheterna vet idag inte hur många åkerier och förare som använder sådant, då det är svårt att upptäcka även vid besiktning, avslutar Bertil Moldén.

För att läsa BIL Swedens remissvar, klicka här

För fler kommentarer, kontakta vd Bertil Moldén tfn 070-638 65 31.