Seminarium: Vilka konsekvenser får Bonus-Malus?

Onsdagen den 27 september arrangerar BIL Sweden två seminarier om konsekvenserna av regeringens införande av Bonus-Malus för lätta fordon. Förslaget presenterades i samband med regeringens budget och har som ambition att premiera fordon med låga utsläpp och straffa fordon med högre utsläpp. Men vilka konsekvenser får detta? BIL Sweden reder ut.

Regeringen kommer från den 1 juli 2018 att införa ett nytt system till fordonskatt, ett Bonus-Malussystem. Samtidigt kommer EU stegvis från 1 september 2017 att införa en ny körcykel, Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, (WLTP) för mätning av emissioner, bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. 

Under seminarierna kommer vi att redogöra för vad regeringens Bonus-malussystem innebär, hur EU:s nya regelsystem är utformat och vad det kan komma att få för effekt i kombination med Bonus-Malus i framtiden. Dessutom kommer vi visa på konkreta exempel på hur skatten/malusen kommer att slå mot olika typer av bilar. Vi kommer även att ge vår syn på hur detta påverkar Sveriges vision om en fossilfri transportsektor.

Nedan finner ni två länkar för anmälan. Samma innehåll kommer att presenteras vid båda seminarierna. 

Seminarium nummer ett:
Tid: Onsdag den 27 september kl. 09:00 – 10:15 (Kaffe och smörgås från 08:30)
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.
För anmälan till seminarium nummer ett klicka här

Seminarium nummer två:
Tid: Onsdag den 27 september kl. 10:45 – 12:00
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.
För anmälan till seminarium nummer två klicka här

För mer information kring seminariet kontakta dan.jormvik@bilsweden.se, 070-559 77 07 eller anders.noren@bilsweden.se 076-145 00 47.

Varmt välkommen.