Remiss angående uppdraget om resurseffektiva och giftfria kretslopp

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

svar uppdrag om resurseffektiva och giftfria kretslopp160504.pdf