BIL Swedens och FKGs synpunkter på regeringens forskningspolitik

BIL Sweden och FKG har inbjudits att få lämna synpunkter på regeringens forskningspolitik.

Filer

U2019-02263-UH_BIL Sweden-FKG_Synpunkter på regeringens forskningspolitik_2019-10-31.pdf