BILs Input till Sveriges nationella energi- och klimatplan

I förra veckan svarade BIL på energimyndighetens förslag input till regeringen gällande energi- och klimatplanen. Regeringen kommer sedan att färdigställa Sveriges nationella energi- och klimatplan och skicka in den till kommissionen innan årsskiftet.

Se BILs svar samt underlaget från Energimyndigheten under "Filer".

Vid frågor kontakta Anders Norén 076-145 00 47 eller Jessica Alenius 070-235 63 19.

Filer

BIL Swedens inspel till Energimyndighetens underlag till NEKP.pdf
Information skriftliga konsultation NEKP.pdf
NEKP, Arbetsmaterial inför skriftlig konsultation.pdf