Remiss (N2015/05987/MRT) Förslag om slopad församlingskod i bilregistret

Se remissyttrande som BILSweden har skickat in.

Filer

yttrandeN2015-05987-MRT_BILSweden (1).pdf