Remiss av Stadsbyggnadskontoret- Ny översiktsplan för Stockholm. Dnr 2015-10143

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remiss av Stadsbyggnadskontoret- Ny översiktsplan för Stockholm. Dnr 2015-10143.pdf