Remiss Fi/2016/01004/S2 gällande sänkt skatt på biodrivmedel.

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissvar_Fi-2016_01004_S2.pdf