Remiss Fi2017/01469/S2 Ett Bonus-Malus-system för nya lätta fordon

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in

Filer

Remissvar Fi2017-014-69-S2 BIL Sweden .doc.pdf