Remiss FI2017/01480/S1 Ändrad beräkning av bilförmån

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in. 

Filer

Remissvar Fi2017-01480-S1 BIL Sweden.pdf