Remiss Fi2019/01384 - Yttrande om tillägg av blankettförfarande vid anmälan till ARN

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remiss Fi2019_01384.pdf