Remiss I2019/01058/TM - Yttrande om att upplåta mer av det svenska statliga vägnätet för längre lastbilsekipage

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

I2019_01058_TM_BILsweden_191007.pdf