Remiss I201900597TM - Yttrande om Regeringskansliets förslag till uppdaterad förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Förslag på förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar.pdf
Indjudan att lämna synpunkter på förslag till uppdaterad förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.pdf
(I201900597TM) Yttrande om Regeringskansliets förslag till uppdaterad förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar.pdf