Remiss: Indexomräkning av drivmedelsskatter

BIL Sweden har yttrat sig över Finansdepartementets förslag om ändrad indexomräkning av skatten på bensin och diesel.
Se bifogad fil.

Filer

Fi2019-00121-S2.pdf