Remiss Ju2019/0209/L5 - Yttrande om straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remiss Ju20190_0209_L5.pdf