Remiss M2017/01118/KI, Yttrande om Energimyndighetens PM Miljöinformation om drivmedel

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissvar M2017-01118-Kl.pdf