Remiss M2017/02992/Kl Yttrande om EU-kommissionens förslag till CO2-krav för lätta fordon

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissvar M2017-02992-Kl BIL Sweden_.pdf