Remiss; N2017/05430/TIF - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

N201705430TIF_Förslag till plan för transportsystemet 2018-2029.pdf