Remiss N2018/01630/MRT-Vägen till självkörande fordon – introduktion

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remiss - Vägen till självkörande fordon introduktion.pdf