Remiss N2015/04548/MRT om införande av avgift för tillfällig registreringsskylt

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

N2015-04548-MRT, BIL Sweden.pdf