Remiss; T2017-03649. Yttrande ang. Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad T2017-03649.pdf