Remiss TRN: 2016- 0082 Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

TRN 2016-0082 Klimatfärdplan 2050 Stockholmsregionen.pdf