Remiss I2019/00725/TM - Yttrande om att ta bort kravet på teknisk förändring vid förändrad totalvikt på bilar och släp

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remiss I201900725TM.pdf