Remiss FI2016/00491/S1 gällande förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissvar_FI201600491S1.pdf