Yttrande om meddelande från EU-kommissionen, "en ren jord åt alla"

Se remissvar som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissvar M2019-00116-kl Kommissionens meddelande En ren jord åt alla.pdf