Remissvar N2017-07340 Yttrande om förslag till ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva transporter

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissvar N2017-07340-MRT BIL Sweden.pdf