Remissyttrande – Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissyttrande Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt.pdf