Remissyttrande –Rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitiken

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in. 

Filer

Remiss Trafikanalys 2017 Ny målstyrning för transportpolitiken.pdf