Remiss Strategi för omställning till fossilfri transportsektor

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

BILswedens_input_fossilfri_transportsektor.pdf