BIL Swedens synpunkter på Trygghetskommissionens rapport ”Den nya tidens livskvalitetsbrott”

BIL Sweden har inbjudits att få lämna synpunkter på Trygghetskommissionens rapport ”Den nya tidens livskvalitetsbrott”.

Filer

Den nya tidens livskvalitetsbrott.pdf