Remiss: Yttrande angående Boverkets förslag på hur svenska byggregler ska anpassas med krav på laddinfrastruktur för laddbara bilar

Se remissvar som BIL Sweden har skickat in.

Filer

BIL Swedens svar laddinfrastruktur Boverket.pdf