Remiss N2016/07396/MRT Miljözoner för lätta fordon

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in  

Filer

Remissvar_r26_miljözoner_BIL_170315.pdf