Älvförbindelsen i Göteborg

Den 4 september 2008 arrangerade BIL Sweden tillsammans med MRF ett halvdagsseminarium i Göteborg där infrastrukturinvesteringar och den nya Älvförbindelsen fick stå i centrum.

Här är delar ur programmet:

 • Är infrastruktursatsningar bra för ekonomisk tillväxt?
  Tore Englén, analytiker Nutek  
 • Hur ser kalkylerna för de stora väg- och järnvägsprojekten ut?
  Johan Kreicbergs, vd Kreicbergs AB
 • Är väginvesteringar ett klimatpolitiskt problem?
  Ulf Perbo, vice vd BIL Sweden
 • En ny älvförbindelse - bakgrund och nuläge.
  Bengt Johansson, projektledare Vägverket och Bertil Hallman, trafikteknisk specialist Vägverket

För mer information samt presentationer från seminariet se bifogade filer (t h).