Fordonsindustrins färdplan

Välkommen till BIL Swedens & Fossilfritt Sveriges frukostseminarium

Fordonsindustrin presenterar en färdplan för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Det är första gången i historien som fordonsindustrin gör en färdplan mot fossilfrihet för personbilar och lätta lastbilar. Färdplanen pekar på de strategier fordonstillverkarna har för att nå en fossilfri fordonsflotta och hur politiken kan bidra genom att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.

Under seminariet kommer färdplanen, som baserar sig på underlag från branschen och myndigheter samt intervjuer med fordonstillverkare, presenteras. Fordonstillverkarnas bedömningar och framtidsplaner har analyserats av Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys, som är författare till rapporten.

Medverkande:
Eva Svedling, statssekreterare hos Isabella Lövin
Mattias Landgren, statssekreterare hos Tomas Eneroth
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Mattias Bergman, VD BIL Sweden
Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden

Plats: Näringslivets Hus, lokal Wallenbergaren
Datum: 11 december kl 8.30-9.30, frukost från 8.00

Klicka här för att anmäla dig.

Seminariet kommer även att webbsändas på BIL Swedens Facebooksida.

Välkommen!