Seminarium "En fossiloberoende fordonspark 2030"

BIL Sweden arrangerade ett seminarium "En fossiloberoende fordonspark 2030?" den 2 november på World Trade Center, Stockholm.

Seminariet inleddes med en presentation av BIL Swedens registreringsstatistik för oktober månad samt försäljningen av miljöbilar.

Därefter visades en kort film från bilutställningen i Frankfurt. Leif Holmberg, Miljödepartementet redogjorde för regeringens handlingsplan för en fossiloberoende fordonspark 2030 och Håkan Johansson, Vägverket redogjorde för Vägverkets syn på fordonsutvecklingen ur ett miljöperspektiv.

Vi fick också ta del av ett flertal fordonstillverkares strategier för att nå regeringens mål.

Se inbjudan och program samt presentationerna från semianriet under filer.