Seminarium - Gasdrivna tunga transporter

Välkommen till ett seminarium och dialog om gasdrivna tunga transporter - utmaningar och möjligheter för en hållbar marknad. Seminariet arrangeras av BIL Sweden, Gasföreningen och Vägverket.
Seminariet går av stapeln torsdag den 28 januari, kl 09.30-15.30 på Armémuseet, Riddargatan 13, Stockholm.

För mer information se bifogad fil.

Anmälan görs på www.gasforeningen.se och ska vara Gasföreningen tillhanda senast den 22 januari. Seminariet är kostnadsfritt och anmälan bindande. En avgift om 500 kronor åläggs vid utebliven närvaro utan avanmälan.

Frågor besvaras av Anders Norén, BIL Sweden, tfn 076-145 00 47 eller Michelle Ekman, Gasföreningen, tfn 070-685 44 03.