Seminarium i Malmö - Vilka konsekvenser får Bonus-Malus?

Onsdagen den 29 november arrangerar BIL Sweden ett seminarium i Malmö om konsekvenserna av regeringens införande av Bonus-Malus för lätta fordon. Förslaget presenterades i samband med regeringens budget och har som ambition att premiera fordon med låga utsläpp och straffa fordon med högre utsläpp. Men vilka konsekvenser får detta? BIL Sweden reder ut.

Regeringen kommer från den 1 juli 2018 att införa ett nytt system till fordonskatt, ett Bonus-Malussystem. Samtidigt kommer EU stegvis från 1 september 2017 att införa en ny körcykel, Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, (WLTP) för mätning av emissioner, bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Under seminariet kommer vi att redogöra för vad regeringens Bonus-malussystem innebär, hur EU:s nya regelsystem är utformat och vad det kan komma att få för effekt i kombination med Bonus-Malus i framtiden. Dessutom kommer vi visa på konkreta exempel på hur skatten/malusen kommer att slå mot olika typer av bilar. Vi kommer även att ge vår syn på hur detta påverkar Sveriges vision om en fossilfri transportsektor.

Tid: Onsdag den 29 november kl. 13:00 – 14:30
Plats: Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, Malmö.
Lokal: Separaten

För anmälan klicka här

Välkommen!

För mer information kontakta victoria.elmgren@bilsweden.se, 076- 392 74 77 eller ulf.svensson@bilsweden.se 072-726 17 91.