Seminarium: Självkörande fordon snart på plats?

Onsdagen den 7 mars lämnas Utredningen om självkörande fordon på väg över till regeringen. Dagen efter, torsdagen den 8 mars presenterar utredare Jonas Bjelfvenstam de viktigaste delarna ur utredningen vid ett seminarium hos BIL Sweden. Varmt välkommen till detta spännande seminarium som tar oss ett steg närmare självkörande fordon på våra vägar. 

Några av frågeställningarna som kommer att diskuteras:
Vad har utredningen om självkörande fordon kommit fram till? Kommer utvecklingen att gå snabbare efter att lagstiftningen nu finns på plats? Hur kan framtida infrastruktursatsningar harmoniseras med uppkopplade och automatiserade fordon? När får vi se självkörande fordon på våra vägar? Vad har det politiska systemet för ansvar? Vad får självkörande fordon för samhällsekonomiska effekter?

Medverkar gör:
Jonas Bjelfvenstam – Regeringens utredare och Generaldirektör för Transportstyrelsen
Maria Börjesson – Professor vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Jessica Rosencrantz (M) Vice Ordf. Trafikutskottet
Pia Nilsson (S) – Ledamot, Trafikutskottet
Representanter från fordonstillverkarna

Tid: Torsdagen den 8 mars kl. 10:00 - 12:00
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Sal: Wallenbergaren

För anmälan klicka här

Varmt välkommen.

För mer information kontakta Victoria Elmgren, victoria.elmgren@bilsweden.se 076-392 74 77.