Industrin

Fordonsindustrin viktig för jobb, tillväxt och konkurrenskraft

Sverige tillhör de länder i världen där fordonsindustrin har störst betydelse för ekonomin. I en internationell jämförelse är Sverige unikt, att med endast tio miljoner invånare ha flera fordonstillverkare med både tillverkning och utveckling i landet.

Två av världens ledande tillverkare av tunga fordon – Scania och Volvokoncernen – samt två personbilstillverkare – Volvo Cars och NEVS - har sin hemvist i Sverige. Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.
 

Fakta om svensk fordonsindustri inklusive underleverantörer

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 860 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 235 miljarder kr under 2019, vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för 12 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Fordonstillverkarnas webbplatser

Här hittar du fordonstillverkarnas webbplatser:

Volvokoncernen
Scania
Volvo Cars
NEVS