Industrin

Fordonsindustrin viktig för jobb, tillväxt och konkurrenskraft

Sverige tillhör de länder i världen där fordonsindustrin har störst betydelse för ekonomin. I en internationell jämförelse är Sverige unikt, att med mindre än tio miljoner invånare ha tre fordonstillverkare med både tillverkning och utveckling i landet.

Två av världens ledande tillverkare av tunga fordon – Scania och Volvokoncernen – och en personbilstillverkare – Volvo Personvagnar - har sin hemvist i Sverige. Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

Under 2012 tog NEVS över konkursboet efter SAAB Automobile. Företaget har nyligen avslutat sin rekonstruktion och för nu dialoger med investerare för att åter kunna starta upp personbilsproduktion i Trollhättan. Ett tillskott av en ytterligare fordonstillverkare i Sverige är positivt för svensk fordonsindustri och framtida svensk industriell konkurrenskraft.
 

Fakta om svensk fordonsindustri inklusive underleverantörer

• Sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige
• En av våra största exportnäringar med över en tiondel av den totala svenska varuexporten.
• En betydelsefull näring när det gäller industriinvesteringar med en andel på 18% av svensk industris investeringar under 2015.
• Fordonsindustrin är en av våra mest FoU-intensiva näringar.
 

Fordonstillverkarnas webbplatser

Här hittar du fordonstillverkarnas webbplatser:

Volvokoncernen
Scania
Volvo Cars
NEVS