Fordonsproduktion

I bifogade fil kan du hitta de svenska tillverkarnas fordonstillverkning inkl tillverkning utomlands.