NKDF träff den 10 mars


​Välkommen till en NKDF-träff den 10 mars


Varmt välkommen till ett spännande frukostmöte fredag den 10 mars.


Vi träffas i Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm kl 08.30-09.30, frukost serveras från 8.00.

På träffen kommer Anna Stenberg, grundare till Wes (Women executive search), redogöra för hur de arbetar med styrelserekrytering, hur kompetens- och behovsanspråk kan se ut, utvecklingen historiskt och vilka trender hon ser framöver. Det kommer också finns tid för samtal och frågor runt detta.

Anna Stenberg, kommer från Kinneviksgruppen och har en karriär som VD, Operativ chef och HR-direktör inom MTG bakom sig. Efter åtta år inom koncernen startade hon Wes 2011.

Anmäl dig här, senast den 1 mars.