Business

 

Business/Digitalisation – Digital Transformation
Digital transformation: marknads- och näringslivsanalys, I (erbjuds av KTH)

Lär dig förutse hur din bransch påverkas av digitaliseringen.

Det här är den första delkursen av fyra fristående kurser där du lär dig hantera digital förändring.

I den här kursen får du lära dig konkreta verktyg, teorier och modeller som gör att du kan förutse hur din bransch påverkas av digitaliseringen och ta till vara på nya möjligheter i ett digitalt affärslandskap.

För vem: Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma som arbetar med eller leder det digitala förändringsarbetet på företag eller i organisationer. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.
Längd: Ca 20-30 timmar
Start: Kursen finns tillgänglig till och med 16 sept
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Business/Digitalisation – Digital Transformation
Digital transformation: strategi, II (erbjuds av KTH)

Lär dig navigera och göra strategiska val i ett digitalt affärslandskap.

Det här är den andra delkursen av fyra fristående kurser där du lär dig hantera digital förändring.

I den här kursen får du lära dig konkreta verktyg, teorier och modeller som gör att du kan navigera i ett digitalt affärslandskap. Du utvecklar också din förmåga att göra strategiska val som är av betydelse för en lyckad digital transformation.

För vem: Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma som arbetar med eller leder det digitala förändringsarbetet på företag eller i organisationer. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.
Längd: Ca 20-30 timmar
Start: Kursen finns tillgänglig till och med 18 sept
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Business/Digitalisation – Digital Transformation
Digital transformation: ledarskap, III (erbjuds av KTH)

Lär dig hantera ledarskapsutmaningar i en digital värld.

Det här är den tredje delkursen av fyra fristående kurser där du lär dig hantera digital förändring..

I den här kursen lär du dig metoder som gör att du kan hantera ledarskapsutmaningar. Med dessa kunskaper kan du leda, positionera och trygga ditt företag eller organisations framtid.

För vem: Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma som arbetar med eller leder det digitala förändringsarbetet på företag eller i organisationer. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs
Längd: Ca 20-30 timmar
Start: Kursen finns tillgänglig till och med 20 sept
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis  
 

Business/Digitalisation – Digital Transformation
Digital transformation: affärsutveckling och marknadsföring, IV (erbjuds av KTH)

Lär dig att utveckla och marknadsföra produkter och tjänster i ett digitalt affärslandskap.

Det här är den fjärde och sista delkursen av fyra fristående kurser där du lär dig hantera digital förändring.

I den här kursen lär du dig konkreta metoder, teorier och modeller som gör att du kan ta till vara på nya möjligheter för affärsutveckling och marknadsföring av tjänster och produkter i ett digitalt affärslandskap.

För vem: Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma som arbetar med eller leder det digitala förändringsarbetet på företag eller i organisationer. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.
Längd: Ca 20-30 timmar
Start: Kursen finns tillgänglig till och med 23 sept
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Business/Digitalisation – Digital Transformation
Digital Business Models (offered by Lund University)

Digital business models are disrupting 50-year old companies in telecommunications, transportation, advertising, e-commerce, automotive, insurance and many other industries. This course will explore the business models of software disruptors of the west such as Apple, Google, Facebook and Amazon, and the east such as Xiaomi and weChat. The class uses a structured framework for analysing business models with numerous examples so that students can apply it to their own business or case study.

We will explore how software developers are not just the innovators but also the decision makers in modern competitive battles from mobile to cloud, and from consumer goods to enterprise software. And we will also explain how developers are the engine of digital business models, using examples from diverse industries – from healthcare to aviation.

För vem: Beginner level
Längd: Approx 14 hours to complete (Suggested: 4 weeks of study, 2-3 hours per week.)
Start: Any time
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Business/Övrigt – EU
European Business Law, I (offered by Lund University)

The European Union is one of the world’s largest and most important economies. This five week course is the first in a series of three that will provide students with an insight into European Business Law. The series ranges from considering the basic structures and principles of the European Union to focusing on various specialized areas of law. Each course will give the students an understanding of the laws and policies that regulate the internal market of European Union, as well as relevant case law and useful inputs from leading practitioners in the field.

Course I - Understanding the Fundamentals

 • Module 1. Introduction to EU law
 • Module 2. Legal Method and Sources
 • Module 3. Constitutional Freedoms and Fundamental principles
 • Module 4. Freedom of Movement
 • Module 5. The External Dimension

För vem: All three courses can be taken independently or in sequence depending on your needs and preferences.
Längd: Approx 10 hours to complete
Start: Any time
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Business/Övrigt – EU
European Business Law, II (offered by Lund University)

This six-week course titled Doing Business in Europe is the second in a series of three exploring some of the main business aspects of European Union law. Besides providing learners with a sound knowledge base of European laws and regulations relevant to establishing and managing a company within the European Union, the course also explores business considerations within a broader perspective by including inputs from leading law practitioners in the field. More specifically, the course discusses strategic and financial considerations within Company law, as well as Labour law issues such as restructuring enterprises, working conditions and handling crises situations. The course also examines other legal areas such as Tax law, Environmental law and Private International law, and how they tie in to doing business in Europe.

Course II - Doing Business in Europe

 • Module 1.                Making Business Transactions
 • Module 2.                Establishing a Company
 • Module 3.                Employing and Working in Europe
 • Module 4.                Paying Taxes and Complying with Environmental Standards
 • Module 5.                Case Clinic
 • Module 6.                Resolving Cross-border Disputes

För vem: All three courses can be taken independently or in sequence depending on your needs and preferences.
Längd: Approx 10 hours to complete
Start: Any time
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Business/Övrigt – EU
European Business Law, III (offered by Lund University)

This six-week course titled Competing in Europe is the third in a series of three exploring some of the main business aspects of European Union law. Besides providing learners with a sound knowledge base of European laws and regulations, the series explores business considerations within a broader perspective by including inputs from leading law practitioners in the field. More specifically, the third course discusses how to compete on the internal market and protect your brand, product or invention. It includes legal disciplines such as Intellectual Property law (IP law), Competition law and specific branches within Public law, such as public procurement and state aid.

Course III - Competing in Europe

 • Module 1.                Trademarks as Essential Assets
 • Module 2.                Defending Patents
 • Module 3.                Competition: Illegal Agreements
 • Module 4.                Competition: Abuse of Dominance and Mergers
 • Module 5.                Advocacy and Legal Writing
 • Module 6.                Selling to the State and State Aid

För vem: All three courses can be taken independently or in sequence depending on your needs and preferences.
Längd: Approx 12 hours to complete
Start: Any time
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Business/Digitalisation – SAP
Affärsutveckling med digital logik (erbjuds av RISE)

Idag letar många efter de smartaste sätten att utnyttja digitala verktyg, tex hur kan värdet ökas för kunderna, hur kan teknikutvecklingen användas för att hitta nya affärer genom att skapa ett bättre erbjudande, vilka affärsmodeller passar bäst...?

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck).

För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis


Business/Övrigt
Den nödvändiga innovationen (erbjuds av RISE)

Idag pratar nästan alla om innovationen, både i politiken och inom företagsvärlden, men vad innebär det egentligen att vara innovativ och hur bygger man ett innovativt företag?

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) som beskriver hur man kan skapa förutsättningar för innovation och hitta metoder för att ta tillvara på nya möjligheter.

För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis
 

Business/Digitalisation – SAP
Marknadsföring och försäljning i en digital tid (erbjuds av RISE)

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) om hur kunder nås i en värld full av brus och ett överflöd av information, hur sociala medier kan/bör användas för att nå ut med budskap.

För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis
 

Business/Digitalisation – Digital Transformation
Utvecklad omvärld – förändrad organisation (erbjuds av RISE)

I takt med att teknikutvecklingen går allt snabbare, informationsmängden ökar och beteenden förändras så ställs nya krav på företag och organisationer.

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) om hur företag och organisationer kan förändras för att möta de allt snabbare leveranskraven som ställs och för att samverka med kunder på nya sätt.

För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis
 

Business – Risk management
Financial Markets (offered by Yale)

An overview of the ideas, methods, and institutions that permit human society to manage risks and foster enterprise.  Emphasis on financially-savvy leadership skills. Description of practices today and analysis of prospects for the future. Introduction to risk management and behavioral finance principles to understand the real-world functioning of securities, insurance, and banking industries.  The ultimate goal of this course is using such industries effectively and towards a better society.

För vem: Beginner level
Längd: Approx 38 hours to complete (Suggested: 7 weeks of study, 3-4 hours/week)
Start: Any time
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Business – Leaderships
Foundations of Everyday Leadership (offered by Illinois)

In this course you will learn about the “head and heart” of everyday leadership, individual decision making, group decision making, and managing motivation. The objectives are to understand why and how leadership skills are so critical to organizational success, and learn the foundations of effective leadership skills.

För vem: All
Längd: Approx 16 hours to complete (Suggested: 4 weeks of study, 4-6 hours/week)
Start: 1 June
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis