Industri 4.0

 

Industry 4.0
Industri 4.0 (erbjuds av RISE)

Industri 4.0 myntades i Tyskland och har på senare tid blivit alltmer populär inom den svenska industrin.

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) där de gör en djupdykning och reder ut alla begreppen.

För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis
 

Industry 4.0 – Arbetsmiljö
Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP I (erbjuds av KTH)

Lär dig identifiera och bedöma belastningsergonomiska risker

Det här är den första av tre kurser med fokus på riskhanteringsprocessen av arbetsrelaterade skador med verktyget RAMP. Kursen ger dig både en bra överblick över hela RAMP-verktyget och färdigheter i att använda RAMP för identifiering och bedömning av muskel- och skelettsjukdomar (MSDs).

För vem: Kursen riktar sig till dig som vill utvecklas professionellt och som arbetar med, eller är ansvarig för, en verksamhet där ni vill minska risken för arbetsrelaterade skador. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.
Längd: Ca 12-20 timmar
Start: Kursen finns tillgänglig till och med 30 sept
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Industry 4.0 – Arbetsmiljö
Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP II (erbjuds av KTH)

Förbättra din arbetsmiljö genom att lära dig använda alla RAMP-moduler

Det här är den andra av tre kurser med fokus på riskhanteringsprocessen av arbetsrelaterade skador med verktyget RAMP. I den här kursen fördjupar du dina kunskaper och lär dig tillämpa samtliga moduler i RAMP- verktyget. Du tränar på att göra bedömningar utifrån autentiska situationer med manuellt arbete och lär dig tolka och utveckla lösningar som presenteras för olika intressenter inom en organisation.

För vem: Kursen riktar sig till dig som vill utvecklas professionellt och som arbetar med, eller är ansvarig för, en verksamhet där ni vill minska risken för arbetsrelaterade skador. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.
Längd: Ca 12-20 timmar
Start: Kursen finns tillgänglig till och med 30 sept
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Industry 4.0 – Arbetsmiljö
Riskbedömning av arbetsrelaterade skador med RAMP III (erbjuds av KTH)

Bli ledande inom belastningsergonomi genom att fördjupa dina färdigheter i riskhantering

I den här kursen vässar du dina färdigheter i att använda RAMP för riskhantering av arbetsrelaterade skador. Du fördjupar dina kunskaper i att tillämpa alla fyra modulerna i RAMP-verktyget och hur du arbetar med hela riskhanteringsprocessen, från identifiering och bedömning till upprättande av handlingsplaner och uppföljningar.

För vem: Kursen riktar sig till dig som arbetar med, eller leder en verksamhet där riskhantering av arbetsrelaterade skador (MSDs) är relevant och som vill utvecklas professionellt. Alla är välkomna att anmäla sig och inga specifika förkunskaper krävs.
Längd: Ca 12-20 timmar
Start: Kursen finns tillgänglig till och med 30 sept
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

Industry 4.0 – Production
Additiv tillverkning – Produkt- och tillverkningsaspekter, 2,5 hp (erbjuds av Högskolan Väst)

Kursens lyfter fram hur konstruktiva utformningar av produkter för att dessa skall kunna tillverkas med additiva metoder. Vidare innehåller kursen programmering av processparametrar och hur dessa påverkar metallurgi och hållfasthet hos de tillverkade objekten. Dessutom fokuseras olika metoder för inspektion och validering, samt kostnadskalkylering utifrån ett globalt perspektiv inkluderande miljö- och hållbarhetsaspekter.

För vem: Avancerad nivå. Behörighetskrav är fullgjorda kursfordringar om 90 hp inom elektroteknik, datateknik, maskinteknik eller motsvarande.
Längd: 6 veckor 
Start: vecka 46
Kostnad: Gratis
 

IT/Industry 4.0/Digitalisation – Digital Transformation
Teknikutvecklingen bakom förändringen (erbjuds av RISE)

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) som beskriver möjligheterna med allt från 3D-printning till Internet of Things, om hur Blockchain egentligen fungerar och om hur man kan öka både effektivitet och affärer med VR-teknik.

För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis
 

Industry 4.0 – Digital Factory
Digitaliserade processer och produktion (erbjuds av RISE)

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) om alltifrån smart underhåll och smarta fabriker till effektivisering av administration. Exempel ges från flera små industriföretag i Sverige som hittat smarta sätt att utveckla sin produktion.

För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis
 

Industry 4.0 – Automation&Robotics
Den digitaliserade medarbetaren (erbjuds av RISE)

Hur jobbar man med en robot som kollega?

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) om hur anställdas egenskaper kan förstärkas med hjälp av teknik, hur sätts människan i fokus för utvecklingen, vilka organisationsformer som lämpar sig bäst etc.

För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis