IT (inkl. AI, Machine Learning, SW etc)

 

IT - Software
Kvalitetssäkring - Certifiering av säkerhetskritiska (programvaru-) system (erbjuds av Mälardalens högskola)

Online course. The aim of this course is to give students insight about certification and about what it means to certify/self-assess safety- critical systems with focus on software system and to create a safety case, including a multi-concern perspective when needed and reuse opportunities, when appropriate.

För vem: Yrkesverksamma som uppfyller följande krav: 120 credits where at least 22,5 credits are in computer science and 7,5 credits in software engineering or equivalent. In case of at least 18 months of documented work experience in software development an exemption is made from 7,5 credits software engineering. In addition English course A/English course 6 is required. You can also apply for the course and get your eligibility evaluated based on knowledge acquired in other ways, such as work experience, other studies etc.
Längd: Ger 7,5 högskolepoäng på Master-nivå, vilket motsvarar totalt ca 200 timmars studier under upp till 15 veckor.
Start: Pågår
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT - Machine Learning
Prediktiv dataanalys (erbjuds av Mälardalens högskola)


Online course. The course will give insights in fundamental concepts of machine learning and actionable forecasting using predictive analytics. It will cover the key concepts to extract useful information and knowledge from big data sets for analytical modeling.

För vem: Yrkesverksamma som uppfyller följande krav: 90 credits of which at least 60 credits in Computer Science or equivalent, including 15 credits in programming as well as 2,5 credits in basic probability theory and 2,5 credits in linear algebra, or equivalent. In addition English course A/English course 6 is required. You can also apply for the course and get your eligibility evaluated based on knowledge acquired in other ways, such as work experience, other studies etc.
Längd: Ger 2,5 högskolepoäng på Master-nivå, vilket motsvarar totalt ca 60-70 timmars studier under sju veckor.
Start: 2020-05-11
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT - Software
Kvalitetssäkring - Regressionstestning och felprediktering (erbjuds av Mälaradlens högskola)


Online course. To get an in-depth understanding of techniques for selecting test cases that should be executed following changes to the software under test and to use software fault prediction models as a way to provide quality estimates using measurements from design and testing processes.

För vem: Yrkesverksamma som uppfyller följande krav: 100 credits, out of which 70 credits are within technology or information technology, with at least 15 credits in programming or software development. In addition, English course A/English course 6 is required. You can also apply for the course and get your eligibility evaluated based on knowledge acquired in other ways, such as work experience, other studies etc.
Längd: Ger 2,5 högskolepoäng på Master-nivå, vilket motsvarar totalt ca 60-70 timmars studier under sex veckor
Start: 2020-05-04
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT - Software
Kvalitetssäkring - Modellbaserad testning i praktiken (erbjuds av Mälardalens högskola)

Online course. This course deals with model-based testing, a class of technologies shown to be effective and efficient in assessing the quality and correctness of large software systems.
Throughout the course the participants will learn how to design and use model-based testing tools, how to create realistic models and how to use these models to automate the testing process in their organisation.

För vem: Yrkesverksamma som uppfyller följande krav: 120 credits of which at least 80 credits in Computer Science and/or Computer Engineering or equivalent. In addition, English A/English 6 is required. You can also apply for the course and get your eligibility evaluated based on knowledge acquired in other ways, such as work experience, other studies etc.
Längd: Ger 2,5 högskolepoäng på Master-nivå, vilket motsvarar totalt ca 60-70 timmars studier under sex veckor
Start: 2020-05-04
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT - Software
Circuits and Electronics 1: Basic Circuit Analysis (offered by Massachusetts Institute of Technology)

Want to learn about circuits and electronics, but unsure where to begin? Wondering how to make computers run faster or your mobile phone battery last longer? This free circuits course taught by edX CEO and MIT Professor Anant Agarwal and colleagues is for you.

This is the first of three online Circuits & Electronics courses offered by Professor Anant Agarwal and colleagues at MIT, and is taken by all MIT Electrical Engineering and Computer Science (EECS) majors.

Topics covered include: resistive elements and networks; circuit analysis methods including KVL, KCL and the node method; independent and dependent sources; linearity, superposition, Thevenin & Norton methods; digital abstraction, combinational gates; and MOSFET switches and small signal analysis. Design and lab exercises are also significant components of the course.

Weekly coursework includes interactive video sequences, readings from the textbook, homework, online laboratories, and optional tutorials. The course will also have a final exam.

This is a self-paced course, so there are no weekly deadlines. However, all assignments are due when the course ends.

För vem: Beginners level
Längd: 5 veckor, 5-7 timmar per vecka
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – FEM
High Performance Finite Element Modeling, I (erbjuds av KTH)

Lär dig att göra banbrytande adaptiva FEM-simuleringar

Ingenjörssimuleringar är snabbt på väg att bli ett fundamentalt verktyg för att lösa utmaningar inom flertalet industrisektorer såsom medicin, energi och flygindustrin. Det här är den första av två kurser där du får lära dig förstå och utföra High Perfromance Finite Element Modelling (AFEM) och FeniCS-mjukvaran med öppen källkod. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska uppgifter som ger dig möjlighet att utveckla både din förståelse och dina färdigheter.

För vem: Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma ingenjörer eller studenter på masters- och doktorandnivå, eller studenter i slutet av sin grundutbildning inom ingenjörsvetenskap. Alla är välkomna att anmäla sig men grundläggande kunskaper i linjär algebra, matematik och programmering är nödvändigt för att klara kurskraven.
Längd: Ca 35-45 timmar
Start: Kursen finns tillgänglig till och med 9 aug
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – FEM
High Performance Finite Element Modeling, I (erbjuds av KTH)

Lär dig göra avancerade parallella simuleringar av aerodynamik under handledning av toppforskare på KTH

Det här är den andra av två kurser där du får lära dig förstå och utföra High Perfromance Finite Element Modelling (AFEM) och FeniCS-mjukvaran med öppen källkod. I den här kursen är fokus på att utföra avancerade parallella simuleringar av aerodynamik. I kursen får du experimentera och göra beräkningar i programmeringsmiljö. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska uppgifter som ger dig möjlighet att utveckla både din förståelse och dina färdigheter.

Who: Kursen riktar sig främst till ingenjörer inom industrin eller ingenjörsstudenter på masternivå, doktorandnivå eller studenter i slutet av en kandidatexamen. Alla är välkomna att anmäla sig. För att klara uppgifterna behöver du ha grundläggande kunskaper i programmering och matematiska kunskaper för ändamålet. Deltagare rekommenderas att gå delkurs 1 innan delkurs 2 påbörjas.
Time: Ca 35-45 timmar
Starts: Kursen finns tillgänglig till och med 22 aug
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Internet of Things
Cyber-Physical Networks (erbjuds av KTH)

Lär dig om dom centrala principerna och vilka utmaningar och lösningar som behövs för att tillämpa digital kommunikation inom cyberfysiska system

I den här kursen introduceras du till grunderna inom cyberfysiska system och nätverk med fokus på IoT (Internet of Things), ultra-pålitligt trådlöst nätverk med låg latens och högre ordningens problem såsom säkerhetslager och edge computing. Du lär dig om den framtida evolutionen av kommunikationsnätverk gentemot så kallad maskintillämpning som också kallas cyberfysiska nätverk.

För vem: Kursen riktar sig framförallt till ingenjörsstudenter och studenter i naturvetenskapliga ämnen.
Längd: Ca 15-25 timmar
Start: Kursen finns tillgänglig till och med 23 sept
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – AI
Elements of AI (erbjuds av Linköpings Universitet)

Välkommen att lära dig grunderna i artificiell intelligens!

Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt.

För vem: Alla
Längd: Ca 15-30 timmar
Start: När som helst
Kostnad: Gratis


IT – AI
AI For Everyone (offered by deeplearning.ai)

AI is not only for engineers. If you want your organization to become better at using AI, this is the course to tell everyone--especially your non-technical colleagues--to take.

In this course, you will learn:
- The meaning behind common AI terminology, including neural networks, machine learning, deep learning, and data science
- What AI realistically can--and cannot--do
- How to spot opportunities to apply AI to problems in your own organization
- What it feels like to build machine learning and data science projects
- How to work with an AI team and build an AI strategy in your company
- How to navigate ethical and societal discussions surrounding AI

För vem: Beginner level. Though this course is largely non-technical, engineers can also take this course to learn the business aspects of AI.
Längd: Approx 9 hours to complete (Suggested: 4 weeks of study, 2-3 hours per week.)
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – AI, Machine Learning, Deep Learning
Introduction to TensorFlow for Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning
(offered by deeplearning.ai)

If you are a software developer who wants to build scalable AI-powered algorithms, you need to understand how to use the tools to build them. This course is part of the upcoming Machine Learning in Tensorflow Specialization and will teach you best practices for using TensorFlow, a popular open-source framework for machine learning.

The Machine Learning course and Deep Learning Specialization from Andrew Ng teach the most important and foundational principles of Machine Learning and Deep Learning. This new deeplearning.ai TensorFlow Specialization teaches you how to use TensorFlow to implement those principles so that you can start building and applying scalable models to real-world problems. To develop a deeper understanding of how neural networks work, we recommend that you take the Deep Learning Specialization.

För vem: Intermediate level. Experience in Python coding and high school-level math is required. Prior machine learning or deep learning knowledge is helpful but not required.
Längd: Approx 10 hours to complete (Suggested: 4 weeks of study, 4-5 hours per week.)
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Deep Learning
Neural Networks and Deep Learning (offered by deeplearning.ai)

If you want to break into cutting-edge AI, this course will help you do so. Deep learning engineers are highly sought after, and mastering deep learning will give you numerous new career opportunities. Deep learning is also a new "superpower" that will let you build AI systems that just weren't possible a few years ago.

In this course, you will learn the foundations of deep learning. When you finish this class, you will:
- Understand the major technology trends driving Deep Learning
- Be able to build, train and apply fully connected deep neural networks
- Know how to implement efficient (vectorized) neural networks
- Understand the key parameters in a neural network's architecture

This course also teaches you how Deep Learning actually works, rather than presenting only a cursory or surface-level description. So after completing it, you will be able to apply deep learning to a your own applications.

This is the first course of the Deep Learning Specialization.

För vem: Intermediate level
Längd: Approx 18 hours to complete
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Programming
Algorithms, Part 1 (offered by Princeton University)

This course covers the essential information that every serious programmer needs to know about algorithms and data structures, with emphasis on applications and scientific performance analysis of Java implementations. Part I covers elementary data structures, sorting, and searching algorithms. Part II focuses on graph- and string-processing algorithms.

It does not offer a certificate upon completion.

För vem: Intermediate level
Längd: Approx 33 hours to complete (Suggested: 6 weeks of study, 6-10 hours per week.)
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Programming
Algorithms, Part 2 (offered by Princeton University)

This course covers the essential information that every serious programmer needs to know about algorithms and data structures, with emphasis on applications and scientific performance analysis of Java implementations. Part I covers elementary data structures, sorting, and searching algorithms. Part II focuses on graph- and string-processing algorithms.

It does not offer a certificate upon completion.

För vem: Intermediate level
Längd: Approx 36 hours to complete (Suggested: 6 weeks of study, 6-10 hours per week.)
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Machine Learning
Machine learning (offered by Stanford University)

Machine learning is the science of getting computers to act without being explicitly programmed. In the past decade, machine learning has given us self-driving cars, practical speech recognition, effective web search, and a vastly improved understanding of the human genome. Machine learning is so pervasive today that you probably use it dozens of times a day without knowing it. Many researchers also think it is the best way to make progress towards human-level AI. In this class, you will learn about the most effective machine learning techniques, and gain practice implementing them and getting them to work for yourself. More importantly, you'll learn about not only the theoretical underpinnings of learning, but also gain the practical know-how needed to quickly and powerfully apply these techniques to new problems. Finally, you'll learn about some of Silicon Valley's best practices in innovation as it pertains to machine learning and AI.

This course provides a broad introduction to machine learning, datamining, and statistical pattern recognition. Topics include: (i) Supervised learning (parametric/non-parametric algorithms, support vector machines, kernels, neural networks). (ii) Unsupervised learning (clustering, dimensionality reduction, recommender systems, deep learning). (iii) Best practices in machine learning (bias/variance theory; innovation process in machine learning and AI). The course will also draw from numerous case studies and applications, so that you'll also learn how to apply learning algorithms to building smart robots (perception, control), text understanding (web search, anti-spam), computer vision, medical informatics, audio, database mining, and other areas.

För vem: Assume intermediate level
Längd: Approx 56 hours to complete
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Machine Learning
Machine learning with Python (offered by IBM)

This course dives into the basics of machine learning using an approachable, and well-known programming language, Python.

In this course, we will be reviewing two main components:

First, you will be learning about the purpose of Machine Learning and where it applies to the real world.

Second, you will get a general overview of Machine Learning topics such as supervised vs unsupervised learning, model evaluation, and Machine Learning algorithms.

In this course, you practice with real-life examples of Machine learning and see how it affects society in ways you may not have guessed!

By just putting in a few hours a week for the next few weeks, this is what you’ll get.
1) New skills to add to your resume, such as regression, classification, clustering, sci-kit learn and SciPy
2) New projects that you can add to your portfolio, including cancer detection, predicting economic trends, predicting customer churn, recommendation engines, and many more.
3) And a certificate in machine learning to prove your competency, and share it anywhere you like online or offline, such as LinkedIn profiles and social media.

För vem: Intermediate level
Längd: Approx 18 hours to complete
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad:
Gratis
 

IT – Machine Learning
Machine learning using SAS Viya (offered by SAS)

This course covers the theoretical foundation for different techniques associated with supervised machine learning models. In addition, a business case study is defined to guide participants through all steps of the analytical life cycle, from problem understanding to model deployment, through data preparation, feature selection, model training and validation, and model assessment. A series of demonstrations and exercises is used to reinforce the concepts and the analytical approach to solving business problems.

This course uses Model Studio, the pipeline flow interface in SAS Viya that enables you to prepare, develop, compare, and deploy advanced analytics models. You learn to train supervised machine learning models to make better decisions on big data. The SAS applications used in this course make machine learning possible without programming or coding.

För vem: Intermediate level
Längd: Approx 27 hours to complete
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Programming
R Programming (offered by John Hopkins University)

In this course you will learn how to program in R and how to use R for effective data analysis. You will learn how to install and configure software necessary for a statistical programming environment and describe generic programming language concepts as they are implemented in a high-level statistical language. The course covers practical issues in statistical computing which includes programming in R, reading data into R, accessing R packages, writing R functions, debugging, profiling R code, and organizing and commenting R code. Topics in statistical data analysis will provide working examples.

För vem: Intermediate level
Längd: Approx 21 hours to complete
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Programming
Introduction to Programming with MATLAB (offered by Vanderbilt University)

This course teaches computer programming to those with little to no previous experience. It uses the programming system and language called MATLAB to do so because it is easy to learn, versatile and very useful for engineers and other professionals. MATLAB is a special-purpose language that is an excellent choice for writing moderate-size programs that solve problems involving the manipulation of numbers. The design of the language makes it possible to write a powerful program in a few lines. The problems may be relatively complex, while the MATLAB programs that solve them are relatively simple: relative, that is, to the equivalent program written in a general-purpose language, such as C++ or Java. As a result, MATLAB is being used in a wide variety of domains from the natural sciences, through all disciplines of engineering, to finance, and beyond, and it is heavily used in industry. Hence, a solid background in MATLAB is an indispensable skill in today’s job market.

För vem: Beginner level
Längd: Approx 23 hours to complete
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – Data Analytics
Data Analysis with Python (offered by IBM)

Learn how to analyze data using Python. This course will take you from the basics of Python to exploring many different types of data. You will learn how to prepare data for analysis, perform simple statistical analysis, create meaningful data visualizations, predict future trends from data, and more!

Topics covered:
1) Importing Datasets
2) Cleaning the Data
3) Data frame manipulation
4) Summarizing the Data
5) Building machine learning Regression models
6) Building data pipelines

För vem: Beginner level
Längd: Approx 13 hours to complete
Start: När som helst
Språk: Engelska
Kostnad: Gratis
 

IT – AI
AI – intelligensen som förändrar spelplanen (erbjuds av RISE)

AI innebär kanske den största förändringen i hela mänsklighetens historia, men vad innebär egentligen AI och på vilka sätt kan AI användas?

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck).

För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis
 

IT/Industry 4.0/Digitalisation – Digital Transformation
Teknikutvecklingen bakom förändringen (erbjuds av RISE)

RISE har sammanställt korta filmer (ca 2-3 min per styck) som beskriver möjligheterna med allt från 3D-printning till Internet of Things, om hur Blockchain egentligen fungerar och om hur man kan öka både effektivitet och affärer med VR-teknik.

För vem: Alla
Längd: Korta informationsfilmer (ca 2-3 min/st)
Start: När som helst
Kostnad: Gratis