Klimateffekt av elektrifierad vägtrafik

Läs Per Kågesons rapport: Klimateffekt av elektrifierad vägtrafik, som ligger under filer. 

Filer

Klimateffekt av elektrifierad vägtrafik.pdf