Klimat

Klimatfrågan är en global angelägenhet som fordonsbranchen tar på största allvar. BIL Sweden stöder de vetenskapliga uppgifter och analyser samt förslag på åtgärder för att nå klimatmålen som framkommit i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel.

Sveriges utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990 års nivå bör minska med 20-25% till år 2020 och med 70-85% till år 2050. Till detta mål ska också vägfordon bidra. Detta görs genom minskad bränsleförbrukning och användande av förnybara bränslen. I Sverige ligger bilars bränsleförbrukning relativt högt i jämförelse med andra länder. Men tittar man på utsläpp av koldioxid av fossilt ursprung ser det helt annorlunda ut. Satsningar på bränsleeffektivare bilar, miljöbilar, alternativa bränslen, låginblandning av bioetanol i all 95-oktanig bensin samt ökad andel dieselbilar har gjort att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar minskat radikalt. Inom en överskådlig framtid kommer vi att se fler hybridfordon på våra vägar, både bilar, bussar och lastbilar. Att fler utbildas i sparsam körning kommer att minska utsläppen. Sedan är det naturligtvis nödvändigt att bilparken förnyas, så att den nya tekniken kommer till användning.