Elbilar

BIL Sweden har tagit fram en film om elbilarnas utmaningar och möjligheter. Varför är elbilen bra ur klimat- och miljösynpunkt? Vilka är de stora hindren? När kan man köpa en elbil?

Morgondagens bilpark kommer att bestå av en palett av olika lösningar, där oljeberoendet successivt går ner. Ett viktigt spår kommer att vara bilar som går på el. Med bilar som går på el avses batteribilen, som helt saknar förbränningsmotor, samt laddhybriden (plug-in-hybrid), som också har en förbränningsmotor men som kan köras på upp till 100 % el.

Dessa bilar kommer att kunna ta sin el från det befintliga elnätet. I Sverige är tillgången till utsläppsfria energikällor (vatten- och kärnkraft) stor, vilket leder till att elbilen kan bli helt emissionsfri. Elbilen ger då inga utsläpp i form av koldioxid eller luftföroreningar och är därmed lika ”grön” som tåget. Dessutom kommer bullret att gå ner betydligt, framför allt i stadstrafik, då elmotorn är tystare än den konventionella förbränningsmotorn.
 
En elmotor är nästan fyra gånger så effektiv som en ordinär förbränningsmotor. Det innebär att en bil med eldrift kräver mindre energi och således ger mindre utsläpp, även om den körs på en elmix där fossila bränslen ingår. 

Energimyndigheten har tagit fram ett kunskapsunderlag om marknaden för elfordon och laddhybrider, för att läsa rapporten klicka under filer. 

Här kan du läsa om Elbilsupphandling

Filer

Energimyndigheten - Kamel 090529.pdf
Elbilslista Laddbara elbilar 2017_2.pdf