Klimatbonusbilar 2019

I dokumentet nedan finns en lista på de personbilar och lätta lastbilar som uppfyller kraven för klimatbonus som trädde i kraft den 1 juli 2018 när Bonus-malussystemet introducerades. Klimatbonusen ersatte supermiljöbilspremien och fem års skattefrihet för miljöbilar. Uppgifterna kommer från BIL Swedens medlemmar som står för runt 97 % av de nya personbilar och lätta lastbilar som registreras i Sverige varje år. Om det skulle råda tveksamhet om en speciell bilmodell/utförande räknas som klimatbonusbil bör i första hand den återförsäljare som representerar märket kontaktas och först i andra hand märkets importör eller försäljningsbolag. Avvikelser kan förekomma när det gäller olika utförande och utrustningsnivåer.

Bonus-malussystemet

Den 1 juli 2018 trädde det så kallade Bonus-malussystemet i kraft som enkelt uttryckt innebär att bilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer får en förhöjd skatt under tre år medan bilar som släpper ut högst 60 g/km eller gasbilar får en klimatbonus. För till exempel en laddhybrid minskar sedan bonusen med 833 kronor för varje gram koldioxid som bilen släpper ut och blir som minst 10.020 kronor för en bil som släpper ut 60 g/km. För Gasbilar, det vill säga bilar ”för drift med annat gasbränsle än gasol” är den 10.000 kronor. För rena elbilar och vätgasbilar som inte släpper ut någon koldioxid är den 60.000 kronor.

Bonusen är reglerad i förordningen om klimatbonusbilar (SFS 2017:1334) medan bestämmelserna för malusen återfinns i vägtrafikskattelagen (SFS 2006:227).

Läs mer om Bonus-malus på Transporstyrelsens hemsida eller titta på material från ett av BIL Swedens bonus-malusseminarium.
 

Klimatbonusbilar

I dokumentet nedan hittar du uppgifter från BIL Swedens medlemmar om vilka modeller som uppfyller kraven för klimatbonus. En del av de angivna modellerna är ännu inte introducerade, preliminärt introduktionsdatum är då angivet.

Denna lista finns publicerad på bland annat BIL Swedens hemsida och uppdateras när ny information kommer in från BIL Swedens medlemmar.

Filer

klimatbonusbilar_2019.pdf